Fabryka Okien i Drzwi Sapor otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Dotacji na kapitał Obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Tytuł projektu DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA FABRYKI OKIEN I DRZWI SAPOR SP. Z O.O.

Cel Projektu POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach  w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu : 124 333,62

Wkład Funduszy Europejskich 124 333,62